Design hry

PRO KOHO

Hra je otevřená pro hráče nad 18 let.

Hra je vhodná i pro těhotné, jen prosím zvažte svou účast po překročení 36 týdne a při rizikovém těhotenství.

Hrad Lipnice nad Sázavou bohužel není bezbariérový a hráči během hry nachodí kolem 5 – 7 kilometrů denně po areálu hradu. Takže určitá fyzická způsobilost je nutná.

Jde o emočně nenáročnou zábavnou výpravu do středověku pro lidi s duší hráče.

Hra je přívětivá i pro prvohráče – lidi, kteří dosud neměli žádnou zkušenost s larpem. Podle zkušeností a preferencí hráče pak pomáháme s výběrem postavy. A samozřejmě všechno důležité si před hrou stačíme říct a předvést – jsou od toho předherní workshopy a předherní skriptované scénky.

O CO TU JDE

Krvavé časy jsou hodně o diplomacii, intrikách. Užijí si ji jak hráči milující imerzi, tak hráči, kteří si chtějí zahrát něco gamistického. Různé postavy mají  různou hru a každá bude mít vždy mix motivů a akcí. Hra jako taková ale není nijak tragická, vážná a imerzní. Hráče čekají konverzačky, intrikování, flirtování, kurtoazie, hádky, sliby, zrady, souboje. Intrik, diplomacie a romantiky tu může hráč zažít hodně. Některé postavy budou mít docela hodně romantiky už z podstaty příběhu, jiné nikoli. Není v tom velký rozdíl mezi mužskými a ženskými postavami, jsme v době a na sociální úrovni, kdy královny a dámy vstupovaly do dění velkého světa stejně aktivně jako muži. Proběhne tu pár významných událostí doprvázených středověkou panskou hostinou, několik zpívaných bohoslužeb, koneckonců, jednou z postav je Guillaume de Machaut.

MÍRA SKRIPTU

Krvavé časy jsou hrou skriptovanou, ale velmi otevřenou v rozhodování postav. Z trojice her Albigenští – Akkon – Krvavé časy jsou Krvavé časy nejsvobodnější a s největším podílem sandboxu. Je tu také nejvíc postav, které mají pole pro velké romantické linky, nejvíc tance a hudby, z té trojice her je nejveselejší a nejhravější.

Budou možné různé alternativní průběhy historie, kterou je hra inspirovaná. Krvavé časy jsou otevřenou hrou s mnoha alternativami. Hra sice začne stejně a bude mít stejný rámec a hlavní události, ale ty dopadnou skoro jistě při každém běhu jinak, a konec a pointa hry budou pokaždé asi hodně odlišné.

ROZLOŽENÍ HERNÍCH TÉMAT

Jednotlivé postavy budou mít následující koktejl namíchaný samozřejmě pokaždé trochu jinak, ale kdybychom chtěli nějak generalizovat a charakterizovat celou hru, bylo by to asi takto:

Stejně jako v Albigenských, postavy mají řadu věcí k řešení, řadu vztahů k odžití, ale mají i prostor pro vlastní „hraní si“, užívání si situace.  S několika výjimkami na samotném začátku mají hráči volnost, jak se budou rozhodovat, jak se jejich postava na sněmu zachová. Prostě se přeneseme do středověkého Norimberku a budeme řešit pár světodějných událostí. Hráči budou mít velkou volnost ve způsobu, jak s výhybkami historie naloží, a velmi pravděpodobně pokaždé vemou kola dějin úplně jiný směr.

Během hry proběhne 5 zpívaných bohoslužeb. Zpívání i chování ve středověkém kostele (stejně jako další dovednosti) nacvičujeme během čtvrtečního a pátečního workshopu.


HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ/NESKRIPTOVANÉ POSTAVY

Hlavní postavy mají v průběhu hry řadu interakcí, kterým občas pomáháme přes cizí postavy a po očku sledujeme, jestli si ve hře užijí všechno, co jsme jim vymysleli. Vedlejší postavy se o to musí postarat samy. Hru a různá úskalí pro jejich postavy připravíme, ale už nebudeme hlídat, jak se jejich hra skutečně odvíjí. Jejich hra je více „sandboxem“ v připraveném prostředí. Hlavní role jsou až na dvě výjimky postavy urozené a bez výjimky se podílejí na „velké“ politice.

Vedlejší postavy jsou role nešlechtické – komorné, zbrojnoši, pacholci, služebnictvo. Nedělají vlastní „velkou“ politiku, ale svou hrou pomáhají svým pánům. Mají ve hře menší prostor pro vlastní rozhodování, které ovlivní ty „velké“ události ve hře, součástí jejich postavy je poskytovat support svému panstvu. Vedlejší role tedy musí počítat s tím, že je jejich pán (paní) zaměstná a že se budou pohybovat ve společenské vrstvě sobě rovných.

Hlavní postavy: Celkem něco přes 60 postav, zrhuba půl na půl mužské a ženské, několik postav je obojetných. S výjimkou pražského purkmistra a lékaře Hadraty se jedná o šlechtické postavy.

Hlavní „krátké“ postavy: Těch se týká to samé, je jich několik a přijíždějí na sněm až pátek večer, samotní hráči mohou přijet na hru v pátek odpoledne.

Vedlejší („neskriptované“) postavy: Ve hře je prostor pro několik vedlejších (nešlechtických) postav. Vedlejší postava je primárně pro ty, kdo máte pocit, že byste nedokázali zaplatit plnou cenu. Vedlejší postava ale neznamená, že to bude méně zábavy, že si hru neužije. Jen její hra bude jiná. Vedlejší postava je z principu nešlechtická, je to služebnictvo nebo zbrojní hlavní postavy. Nedostane se k politickým jednáním a hodně hraje na své pány, kterým dělá support. Ideální je, když jako vedlejší postava jedou hráči už předem domluvení s některou z hlavních postav.

Hru jsme se snažili napsat tak, že každá postava je ze svého pohledu hlavní postavou svého příběhu. Volba císaře a věci kolem ní jsou prostředí, ve kterém si postava svůj příběh odehraje a zažije. Neplatí tu, že by někdo dělal „křoví“. Herní materiály hlavních a vedlejších postav se na první pohled moc neliší.

 

Cizí postava pro ty, kteří se v larpu vůbec neorientují, je hráč, který si během hry zahraje i několik různých rolí, podle toho, jak organizátoři potřebují. Je to pomocník organizátorů, pomáhá postavám zažít příběh, občas zprostředkovává kontakt s okolním světem, nosí zprávy, vyřizuje vzkazy atd. – pomáhá posouvat hru dopředu. Cizí postava si hru může užít také, ale je to ještě jiný druh hraní než hlavní nebo vedlejší postavy.

Přihláška