Krvavé časy – 1. běh listopad 2017

Král Jan se blíží a přihlašovací formulář je tu. Hra proběhne na přelomu října a listopadu 2017.

Přihlásit se na hru můžete zde:

prihlaska

Bude hodně o diplomacii, intrikách, bude proti Albigenským víc pro gamistické hráče. Nebude tolik vážná a imerzní. Hráče čekají konverzačky, intrikování, flirtování, kurtoazie, hádky, sliby, zrady, výjimečně rvačky. Některé postavy budou mít docela hodně romantiky v příběhu, jiné nikoli. Není v tom velký rozdíl mezi mužskými a ženskými postavami, jsme v době a na sociální úrovni, kdy královny a dámy vstupovaly do dění stejně aktivně jako muži.  Proběhne tu pár významných událostí doprvázených středověkou panskou hostinou, pár zpívaných bohoslužeb, koneckonců, jednou z postav je Guillaume de Machaut.

Proti hře Albigenští budou Krvavé časy trochu svobodnější v rozhodování postav, budou možné různé alternativní průběhy historie, kterou je hra inspirovaná. Jestli jsou Albigenští někde uprostřed, Krvavé časy budou Otevřenou hrou s mnoha alternativami. Proti Albgenským je to velký rozdíl – hra sice začne stejně a bude mít stejný rámec a hlavní události, ale ty dopadnou skoro jistě při každém běhu jinak, a konec a pointa hry budou pokaždé asi hodně odlišné.

charakter hry

Jednotlivé postavy budou mít následující koktejl namíchaný samozřejmě pokaždé trochu jinak, ale kdybychom chtěli nějak generalizovat a charakterizovat celou hru, bylo by to asi takto:

profil-postavy-krvave-casy

Stejně jako v Albigenských, postavy mají řadu věcí k řešení, řadu vztahů k odžití, ale mají i prostor pro vlastní „hraní si“, užívání si situace.  Prostě se přeneseme do středověkého Norimberku a budeme řešit pár světodějných událostí. Hráči budou mít velkou volnost ve způsobu, jak s výhybkami historie naloží, a velmi pravděpodobně pokaždé vemou kola dějin úplně jiný směr.

Doba ve které se příběh odehrává

Historicky jsme nejblíž roku 1313, ale aby to bylo dost zábavné, nesmíme brát historii doslovně. Možná se tu objeví někdo, kdo v reálu už byl po smrti a naopak tu bude pár postav, které se ve skutečné historii dostaly ke hře až o pár let později, několik postav jsme si museli vymyslet nebo přimyslet, protože jsme je pro hru potřebovali a historie o nich nic neví. Takže jsme plus mínus v době 1313-1320. Ale jinak, nakolik dokážeme, držíme se znalostí o době a přestože se nesnažíme o skutečnou living history, snažíme se jí přiblížit, nakolik nám možnosti dovolují.

Postavy

Hlavní postavy: 31 mužských, 25 ženských, 3 obojetné. S výjimkou pražského purkmistra a lékaře Hadraty šlechtické postavy.
Vedlejší postavy: max 10 vedlejších (nešlechtických) postav

Hru jsme se snažili napsat tak, že každá postava je ze svého pohledu hlavní postavou svého příběhu. Volba císaře a věci kolem ní jsou prostředí, ve kterém si postava svůj příběh odehraje a zažije. Neplatí tu, že by někdo dělal „křoví“. Herní materiály hlavních a vedlejších postav se na první pohled moc neliší. Pár rozdílů tu ale přece jenom je:

1) Hlavní postavy mají v průběhu hry řadu interakcí, kterým občas pomáháme přes cizí postavy a po očku sledujeme, jestli si ve hře užijí všechno, co jsme jim vymysleli. Vedlejší postavy se o to musí postarat samy. Hru a různá úskalí pro jejich postavy připravíme, ale už nebudeme hlídat, jak se jejich hra skutečně odvíjí. Jejich hra je více „sandboxem“ v připraveném prostředí.

2) Hlavní role jsou až na dvě výjimky postavy urozené a bez výjimky se podílejí na „velké“ politice. Vedlejší postavy jsou role nešlechtické – komorné, zbrojnoši, pacholci, služebnictvo. Nedělají vlastní „velkou“ politiku, ale svou hrou pomáhají svým pánům. Mají trochu menší prostor pro vlastní rozhodování, které ovlivní ty „velké“ události ve hře, součástí jejich postavy je poskytovat support svému panstvu. Vedlejší role tedy musí počítat s tím, že je jejich pán (paní) zaměstná a že se budou pohybovat ve společenské vrstvě sobě rovných.

Vedlejší postava je primárně pro ty, kdo máte pocit, že byste nedokázali zaplatit plnou cenu. Vedlejší postava ale neznamená, že to bude méně zábavy, že si hru neužije. Jen její hra bude trochu jiná.

Cizí postava pro ty, kteří se v larpu vůbec neorientují, je hráč, který si během hry zahraje i několik různých rolí, podle toho, jak organizátoři potřebují. Je to pomocník organizátorů, pomáhá postavám zažít příběh, občas zprostředkovává kontakt s okolním světem, nosí zprávy, vyřizuje vzkazy atd. – pomáhá posuovat hru dopředu. Cizí postava si hru může užít také, ale je to ještě jiný druh hraní než hlavní nebo vedlejší postavy.